Wednesday, August 14, 2019

Eling Eling Para Manungsa, (Lagu Pujian Setelah Adzan Jaman Dulu)Eling-eling para manungsa Kabeh iku padha ngajia Mumpung durung katekanan Malaikat juru pati (Malaikat juru pati) Luwih abot luwih rekasa Rekasane wong ana neraka Klabang Quraish, kalajengking Klabang geni, ula geni Rante geni, gada geni Cawisane wong kang dosa Ja gumampang dhawuhe Pangeran Ja maido Kitab Alquran (Ja Maido Kitab Alquran) Luwih mukti luwih mulya Mulyane wong ana swarga Patang puluh papat widadari Kasur babut kari ngenggoni (Kasur babut kari ngenggoni) ### Lagu pujian ini sering berkumandang di mushola dekat rumah setelah adzan maghrib atau isya', tahun 90-an. ig: NugNux

No comments:

Post a Comment